Cranks & Coffee Cycling Club (”The Cycling Club”)

Disse betingelser er gældende fra den 9. januar 2022 og regulere forholdene for medlemskab i Cranks & Coffee Cycling Club.

Cranks & Coffee Cycling Club er en medlemscykelklub under Cranks & Coffee ApS (CVR. 38 46 49 73) og betingelserne kan til enhver tid ændres/suppleres af Cranks & Coffee ApS (CVR. 38 46 49 73). Væsentlige ændringer vil blive oplyst med 1 måneds varsel.

Det er væsentligt, at betingelserne læses grundigt forud for indmelding.

Henvendelser vedrørende Cranks & Coffee Cycling Club kan ske ved fysisk henvendelse i Cranks & Coffee (Dyrehavvej 8, 2930 Klampenborg), på tlf. 20 10 21 00 eller på e-mail membership@cranksandcoffee.club.

Cranks & Coffee Cycling Club er: Cranks And Coffee Cycling Club is a cycling club for everybody. We embrace cycling and the community we build around it.

Medlemskab af Cranks & Coffee Cycling Club kræver du minimum er fyldt 15 år.

MEDLEMSKAB AF Cranks & Coffee Cycling Club

Der betales et årligt beløb for medlemskab af Cranks & Coffee Cycling Club. Beløbets størrelse er uafhængig af hvornår på året indmeldelse i Cranks & Coffee Cycling Club sker.

Beløbets størrelse fastsættes årligt af bestyrelsen i Cranks & Coffee Cycling Club.  

Det årlige beløb betales første gang i forbindelse med indmelding, og trækkes herefter årligt på indmeldes dato, indtil en evt. udmeldelse af Cranks & Coffee Cycling Club sker, jf. procedure herfor nedenfor. Hvis du er medlem af Klampenborg CC betales et årligt medlemskab ved årskift for dit medlemskab der.

Forud for det årlige automatisk træk, vil Cranks & Coffee Cycling Club senest 1 uge forud herfor sende en påmindelse herom på de oplyste kontaktoplysninger, ligesom der efterfølgende vil blive fremsendt en kvittering for betalingen via e-mail.

EKSEMEPEL:

Anders Andersen melder sig ind den 1. september 2022 og betaler i den forbindelse kr. 1000 for medlemskab. Herefter trækkes automatisk kr. 1000 den 1 september 2023 for medlemskab i 2023 og et år frem

Manglende betaling eller mulighed for den automatisk årlige kortbetaling vil føre til udmeldelse af Cranks & Coffee Cycling Club

UDMELDELSE:

Udmeldelse af Cranks & Coffee Cycling Club kan ske ved to former. Enten ved en skriftlig henvendelse til Membership@cranksandcoffee.club hvor medlems nr og Email skal oplyses. Medlemmet kan også selv melde sig ud via deres account side. Udmeldelsen har virkning fra udgangen af det igangværende år af medlemsåret.

Bestyrelsen har kompetence til at fastsætte alternative regler for proceduren for udmeldelse.

Manglende betaling udgør væsentlig misligholdelse og berettiger bestyrelsen til at ekskludere et medlem. Et medlem kan herefter ikke deltage i Cranks & Coffee Cycling Clubs aktiviteter. 

REKLAMATIONSRET:

Det bemærkes, at Cranks & Coffee Cycling Club ikke er et ”fysisk produkt” og den almindelige 2 årige reklamationsfrist således ikke er gældende.

Hvis Cranks & Coffee Cycling Club ikke lever op til forventningerne, kan der indgives en skriftlig klage til bestyrelsen, som herefter vil blive behandlet på det næstkommende bestyrelsesmøde. Dette berettiger dog som udgangspunkt ikke til et afslag i det betalte beløb for medlemskab.

NYHEDSRBEV:

Ved medlemskab af Cranks & Coffee Cycling Club accepterer medlemmet, at modtage nyhedsbreve fra Cranks & Coffee Cycling Club og Cranks & Coffee ApS (CVR. 38 46 49 73).

Medlemmet kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve. 

KØB AF PRODUKTER:

Cranks & Coffee Cycling Club tilbyder sine medlemmer, at købe en række specialfremstillede produkter, som kun laves til Cranks & Coffee Cycling Clubs medlemmer, herunder eksempelvis cykeltøj.

Det bemærkes, at produkterne er – som altovervejende hovedregel – er specialfremstillet, og der således ikke gælder nogen fortrydelsesret.

PERSONDATA:

Cranks & Coffee ApS (CVR. 38 46 49 73) er dataansvarlig for dine personoplysninger i forbindelse med Cranks & Coffee Cycling Club. Ved medlemskab i Cranks & Coffee Cycling Club, accepterer medlemmet, at Cranks & Coffee ApS (CVR. 38 46 49 73) må behandle dine personoplysninger med henblik på at administrere dit medlemskab, kommunikere med medlemmet mv.